7-класс

Тесттердин саны: 1
Сатуулар: 7

8-класс

Тесттердин саны: 1
Сатуулар: 0

9-класс

Тесттердин саны: 1
Сатуулар: 0

10-класс

Тесттердин саны: 1
Сатуулар: 0

11-класс

Тесттердин саны: 1
Сатуулар: 0