Геометрия
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Алгебра
Тесттердин саны: 5
Сатуулар: 7
Математика
Тесттердин саны: 3
Сатуулар: 0
Физика
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Химия
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Тарых
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Информатика
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Биология
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
География
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Кыргыз тили
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Кыргыз адабияты
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Орус тили
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Орус адабияты
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Англис тили
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Адам жана коом
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Мекен таануу
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
ТТКН
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0
Адеп
Тесттердин саны: 0
Сатуулар: 0