Математика

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Физика

Материалдардын саны: 1
Сатылды: 1

Алгебра

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Геометрия

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Химия

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Тарых

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Информатика

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Биология

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

География

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Кыргыз тили

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Кыргыз адабияты

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Орус тили

Материалдардын саны: 3
Сатылды: 0

Орус адабияты

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Англис тили

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Адам жана коом

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Мекен таануу

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

ТТКН

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Адеп

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Математика

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Алгебра

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Геометрия

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Химия

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Тарых

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Информатика

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Биология

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

География

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Кыргыз тили

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Кыргыз адабияты

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Орус тили

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Орус адабияты

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Англис тили

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Адам жана коом

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Мекен таануу

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

ТТКН

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Адеп

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Физика

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Математика

Материалдардын саны: 4
Сатылды: 0

Физика

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Алгебра

Материалдардын саны: 4
Сатылды: 0

Геометрия

Материалдардын саны: 1
Сатылды: 0

Химия

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Тарых

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Информатика

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Биология

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

География

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Кыргыз тили

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Кыргыз адабияты

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Орус тили

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Орус адабияты

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Англис тили

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Адам жана коом

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Мекен таануу

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

ТТКН

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Адеп

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Билим берүү

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Маркетинг

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Дизайн

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Инфографика

Материалдардын саны: 7
Сатылды: 2

Грамота

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Сертификат

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Диплом

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Мактоо баракчасы

Материалдардын саны: 0
Сатылды: 0

Математика

Курстардын саны: 0
Сатылды: 0

Физика

Курстардын саны: 0
Сатылды: 0

Химия

Курстардын саны: 0
Сатылды: 0

Информатика

Курстардын саны: 0
Сатылды: 0

Кыргыз тили

Курстардын саны: 0
Сатылды: 0

Компьютердик жана санариптик технологиялар

Курстардын саны: 2
Сатылды: 229

Геометрия

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Алгебра

Тесттердин саны: 5
Сатылды: 7

Математика

Тесттердин саны: 3
Сатылды: 0

Физика

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Химия

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Тарых

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Информатика

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Биология

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

География

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Кыргыз тили

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Кыргыз адабияты

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Орус тили

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Орус адабияты

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Англис тили

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Адам жана коом

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Мекен таануу

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

ТТКН

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Адеп

Тесттердин саны: 0
Сатылды: 0

Негизги тест

Тесттердин саны: 7
Сатылды: 0

Предметтик тест

Тесттердин саны: 2
Сатылды: 0

Курс

Курстардын саны: 11
Сатылды: 4

Презентация / Тест / План конспект / Курс / ...

Сапат

Биздин өнөктөштөр материалдарды (курстарды) дайыма жаңылап, толуктап турушат. Ал гана эмес сиздин сунуштун негизинде да оңдоп турууга даяр.

Мүмкүнчүлүк

Биздин китепканада бекер жана акы төлөнүүчү материалдар (курстар) бар. Акысыз материалдарды (курстарды) каалаган убакта жүктөп алса болот, ал эми акы төлөнүүчү материалдар сатып алгандан кийин гана жеткиликтүү болот.

Көзөмөл

Биздин адистер материалдын (курстун) сапатын текшерип турушат. Эгерде биздин талаптарга жооп бербесе, анда өчүрүлөт же жаңыланат.

Мыкты мугалимдер

Контентти түзүүгө өлкөнүн мыкты мугалимдерин жана методисттерин тартабыз.

Баары бир жерде

Бул жерден сиз эң мыкты материалдарды (курстарды) таба аласыз. Ал эми биздин контент жаңы материалдар (курстар) менен толукталып турат.

Колдоо

Каалаган убакта биздин адистерге суроо берип, жооп ала аласыз.